Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca


Станчев, Свилен (2014) Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca Сб. "Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация".


 
  Статия
 
 Издадено
  19978
 Свилен Станчев

5. Chirimbu, S., Chirimbu, A.-M. The phenomenon of interculturality in the European space. In: Белчева, В., Станчев, С., Вълчева, Пл. (съст.). Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, цит. на с. 98.

1. Chirimbu, S., Goran, L., Barbu-Chirimbu, A.: Multilingual and multicultural Europe: a new approach of learning foreign languages? В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, 91-101.

2. Авгинова-Николова, Е. За някои вярвания и обичаи на българите и гърците, свързани с хляба. В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, 53-61.

3. Христова, М. Езиковата картина на света като важен аспект на обучението по чужд език. В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, 36-45.

4. Чуховска, Д.: Хуманистични концепции за развитие на езика в предучилищна възраст. В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, 137-143.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/