Илия Вълев. Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурна характеристика на българската казарма през социализма (рецензия)


Иванова, Мария (2016) Илия Вълев. Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурна характеристика на българската казарма през социализма (рецензия) В: Известия на Регионален исторически музей - Велико Търново, т. 31, 2016, с. 239-242.


 Монографията е посветена на етнокултурната характеристика на българската казарма по време на социализма.
  Рецензия
 социализъм, българска казарма, ритуали на преход, свързани с казармата
 Издадено
  19970
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/