Economic Relations of the European Union with the Republic of Korea


Матеев, Илиян (2018) Economic Relations of the European Union with the Republic of Korea Сборник от Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 28-29 септември 2017 г. Ред. колегия: доц. д-р В. Христова, доц. д-р М. Йоргова, проф. д.ик.н. М. Павлова, проф. д.ик. н. П. Пенчев, доц. д-р Е. Панушев, доц. д-р В. Статев, доц. д-р П. Петрова. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2018 г., стр.103-107, ISSN: 2603-4093


 
  Доклад
 European Union, Republic of Korea, Economic Relations


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  19965
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/