(Не)свободната карикатура.


Андреева, Десислава (2017) (Не)свободната карикатура. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е? Сборник доклади от Международна научна конференция. Ред. Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева и др. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, 2017, с. 422-432. ISBN 978-619-7404-01-2; COBISS.BG-ID: 1283530468 .


 Докладът проблематизира мястото на съвременната карикатура в публичния дискурс, посветен на свободата на словото. Като изхожда от конкретни примери, в които карикатурните издания действат едновременно като обект и субект на обществения разговор по темата, авторите лансират тезата за противоречивото място на модерната политическа визуална сатира в сблъсъка между господстващите наративи и опозиционните контранаративи.
  Доклад
 визуална сатира, контранаратив, свобода на словото, тероризъм


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  19964
 Десислава Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/