О переводе названий высших коллегиальных органов законодательной власти в Болгарии и в России с русского на болгарский и с болгарского на русский язык


Хънтов, Владимир (2017) О переводе названий высших коллегиальных органов законодательной власти в Болгарии и в России с русского на болгарский и с болгарского на русский язык Софийский университет им. св. Климента Охридского. Русистика сегодня: традиции и перспективы. Юбилейная международная научная конференция. София, 23-25 ноября 2016 г. Доклады. – София, 2017; издателство „Тип-топ прес”; с. 308-316. ISBN 978-954-723-197-9.


 В доклада са разгледани някои общи въпроси при превода на названията на висшите колегиални органи на законодателната власт в България и в Русия, като специално внимание е отделено на конкретизацията им в преводния текст с оглед функциите и националната принадлежност. Аргументира се мнението, че едната от българските лексеми дума фактически е междуезиков омоним, чиято употреба при превод може да доведе до трудности при възприемане семантиката на руския юридически термин Государственная Дума. Изтъква се, че много по-подходящо българско съответствие в случая е словосъчетанието *Държавно законодателно събрание, което не само покрива напълно семантиката на руското Государственная Дума, но и би било много по-разбираемо за широк кръг носители на българския език (включително неспециалисти) поради близостта си с българския термин Народно събрание.
  Доклад
 Народно събрание; Федеральное Собрание; Совет Федерации; Государственная Дума; межъязыковая омонимия


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Право

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  19962
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/