Коева, Парашкева. Висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Факултет: Педагогически факултет Научна степен: ОНС "доктор" Професионално направление: 1.2. Педагогика на обучението по Диплома №/дата: ВТ - 17 4-0004 / 13.03.2017г. Тема на дисертационния труд: "Перспективи за развитие на плуването в образователната система на Република България" Общ обем на дисертационния труд (брой страници): 211 Научен ръководител: доц. Петя Кутинчева, д-р, научен консултант: проф. Димитринка Цонкова, д-р . Рецензенти: проф. Майя Николова Нейчева, д-р, доц. Ел. Кънчева, д-р Председател на научно жури: доц. Ел. Кънчева, д-р Членове на научно жури: проф. Елеонора Милева, ДН, доц. Петя Кутинчева, д-р, проф. Майя Нейчева, д-р, доц. Мирослава Петкова, д-р


Коева, Парашкева (2016) Коева, Парашкева. Висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Факултет: Педагогически факултет Научна степен: ОНС "доктор" Професионално направление: 1.2. Педагогика на обучението по Диплома №/дата: ВТ - 17 4-0004 / 13.03.2017г. Тема на дисертационния труд: "Перспективи за развитие на плуването в образователната система на Република България" Общ обем на дисертационния труд (брой страници): 211 Научен ръководител: доц. Петя Кутинчева, д-р, научен консултант: проф. Димитринка Цонкова, д-р . Рецензенти: проф. Майя Николова Нейчева, д-р, доц. Ел. Кънчева, д-р Председател на научно жури: доц. Ел. Кънчева, д-р Членове на научно жури: проф. Елеонора Милева, ДН, доц. Петя Кутинчева, д-р, проф. Майя Нейчева, д-р, доц. Мирослава Петкова, д-р


 
  Дисертация
 


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  19951
 Парашкева Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/