Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация


Николова, Тодорка (2003) Технологичното обучение в помощ на училищната адаптация В. Търново


 Анализират се и се синтезират неизползвани възможности на технологичното обучение за адаптация на децата.
  Доклад
 технологично обучение, училищна адаптация
 
  1995
 Тодорка Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/