Коева, П. Мястото на плуването в държавните образователни изисквания за началния етап на СОУ. Сб. научни статии "Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта - 2013" Под науч. ред. на доц. Диана Тимова, д-р В. Търново: Фабер, 2014, с. 107-115. ISSN 978-619-00-0091-4; COBISS.BG-ID 1266222052


Коева, Парашкева (2014) Коева, П. Мястото на плуването в държавните образователни изисквания за началния етап на СОУ. Сб. научни статии "Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта - 2013" Под науч. ред. на доц. Диана Тимова, д-р В. Търново: Фабер, 2014, с. 107-115. ISSN 978-619-00-0091-4; COBISS.BG-ID 1266222052 Сборник научни статии "Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта - 2013"


 
  Статия
 


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  19949
 Парашкева Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/