MAIN FUNCTIONS OF THE SECONDARY SCHOOL PRINCIPAL,ISSN 1532-8759. [Инд./Реф. в: SCOPUS]


Колева, Лидия (2016) MAIN FUNCTIONS OF THE SECONDARY SCHOOL PRINCIPAL,ISSN 1532-8759. [Инд./Реф. в: SCOPUS] Children & Schools, volume 39, p. 1228-1233 2016


 
  Статия
 
 Издадено
  19945
 Лидия Колева

1. МЕТОДЪТ НА ПРОЕКТИТЕ – ЗА РАЗВИВАНЕ НА КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ У УЧЕНИЦИТЕ АНТОНИЯ Т. КРЪСТЕВА, с14 , ISSN2534-9317

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/