MAIN FUNCTIONS OF THE SECONDARY SCHOOL PRINCIPAL


Колева, Лидия (2016) MAIN FUNCTIONS OF THE SECONDARY SCHOOL PRINCIPAL Children & Schools, volume 39, p. 1228-1233 2016


 
  Статия
 
 Издадено
  19945
 Лидия Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/