Analysis of the condition of the Primary School Principal’s management culture problem


Колева, Лидия (2016) Analysis of the condition of the Primary School Principal’s management culture problem Scottish Journal of Residential Child Care, vol.15, 2, ISSN: 1478 - 1840


 
  Статия
 
 Издадено
  19944
 Лидия Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/