Аспекти на технологичното обучение по проект “Интеграция на ромското население”


Николова, Тодорка (2005) Аспекти на технологичното обучение по проект “Интеграция на ромското население” В. Търново


 Оценява се проведеното обучение с помощник-учители от ромски произход.
  Доклад
 технологично обучение, проект "Интеграция на ромското население"
 
  1994
 Тодорка Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/