Технологично ограмотяване чрез обучението по бит и техника


Николова, Тодорка (2004) Технологично ограмотяване чрез обучението по бит и техника В. Търново


 Обобщава се опит по темата.
  Доклад
 технологично ограмотяване, обучение, бит и техника
 
  1993
 Тодорка Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/