За прехода от конструиране и технологии в предучилищното образование към предприемачество в началния училищен етап


Симеонова, Катя (2017) За прехода от конструиране и технологии в предучилищното образование към предприемачество в началния училищен етап Велико Търново


 Анализира се необходимостта от промяна във философията на технологичното обучение в предучилищна възраст предвид новия акцент в началната училищна подготовка по учебния предмет технологии и предприемачество. Предоставят се работещи реални решения чрез примерни образователни теми и акценти.
  Доклад
 конструиране, технологии, предприемачество, техноогично обучение
 Под печат
  19926
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/