Аспекти на интеркултурното образование в предучилищна възраст


Кильовска, Ваня (2017) Аспекти на интеркултурното образование в предучилищна възраст Педагогически алманах


 Разработката разглежда последните промени в българската образователна система, свързани с интеркултурното образование в предучилищна възраст. Описани са някои от основните аспекти на интеркултурното образование в предучилищна възраст и процесът на интеграция на деца с различна езикова, културна, етническа и религиозна принадлежност.
  Статия
 интеркултурно образование, предучилищна възраст, културна идентичност, интеркултурна диалогичност;
 Издадено
  19922
 Ваня Кильовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/