Кой е ресурсният учител? / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/koy-e-resursniyat-uchitel


Гърбачева, Анелия (2016) Кой е ресурсният учител? / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/koy-e-resursniyat-uchitel София


 Създаденият модел е изграден на принципа на мозайката - всяка част допълва цялото, за да се даде пълната картина на педагогическата подкрепа в училище. В резултат, имаме пред себе си единен образ на ресурсния учител. До него, във функционална обвързаност са и останалите действащи лица в образователния процес. Яснотата на компетентностите, на задълженията и отговорностите са в основата на адаптацията на образователната среда и обучението, на успешното сътрудничество и екипната работа в училище. Именно затова, всеки от участниците в образователния процес може да потърси и да намери своя отговор на въпроса „кой е ресурсният учител?“.
  Статия
 Ресурсен учител, професионални компетентности, педагогическа подкрепа


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  19910
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/