Ресурсният учител / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/resursniyat-uchitel


Гърбачева, Анелия (2016) Ресурсният учител / Виртуален център за приобщаващо образование. Издателство: Център за приобщаващо образование. Електронна версия. http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/resursniyat-uchitel София


 Дебютът на ресурсния учител на педагогическата сцена датира вече от десетилетие и за този кратък период той сам създаде своята професионална биография. Изправен лице в лице с новата образователна ситуация, често се оказва сам пред предизвикателствата и търси решения за срещаните трудности единствено в училищната общност[1]. Въпросите, свързани с определянето на професионалната идентичност на ресурсния учител, която включва функциите и задълженията, работния график на изпълняваните дейности, разпределението на отговорностите и други, продължават да бъдат дискусионни сред педагогическата общност. Статията представя професионалния облик на ресурсния учител.
  Статия
 Образователна интеграция, приобщаващо образование, педагогическа подкрепа, адаптация, сътрудничество


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  19909
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/