Великов, Б. Един милиард загуби в концесии.


Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Един милиард загуби в концесии. NEWS7. 19.06.2014. София.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19884
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/