Великов, Б. Търсим слабите места в новите еврофондове.


Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Търсим слабите места в новите еврофондове. Списание "Тема". брой 11. София.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19877
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/