Великов, Б. Оценката на Брюксел за корупцията е справедлива.


Стефанов, Бойко (2014) Великов, Б. Оценката на Брюксел за корупцията е справедлива. Вестник "Сега". 04.02.2014. София.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19874
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/