Великов, Б. Не ни е нужен нов месия, а правителство на националната отговорност.


Стефанов, Бойко (2013) Великов, Б. Не ни е нужен нов месия, а правителство на националната отговорност. Вестник "Янтра днес". 20.02.2013. Велико Търново.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  19870
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/