Великов, Б. Трябва да се знае кой за какво отговаря в противодействието на корупцията.


Стефанов, Бойко (2012) Великов, Б. Трябва да се знае кой за какво отговаря в противодействието на корупцията. www.news.bg. 07.11.2012. София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19869
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/