Великов, Б. Политика и психология. Психологически аспекти в политическите идеи на античността. том 1. част 1.


Стефанов, Бойко (2011) Великов, Б. Политика и психология. Психологически аспекти в политическите идеи на античността. том 1. част 1. Велико Търново. Издателство Ровита.


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  19868
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/