Великов, Б. Моята истина.


Стефанов, Бойко (2009) Великов, Б. Моята истина. Велико Търново. Издателство "ИВИС".


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19867
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/