Великов, Б. Модернизация на европейска България.


Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Модернизация на европейска България. Сборник, Развитие на модерната социалдемокрация, част Х, с.51-59. София.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19866
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/