Великов, Б. Корупцията и развитието на кризисни процеси в политическата демокрация.


Стефанов, Бойко (2008) Великов, Б. Корупцията и развитието на кризисни процеси в политическата демокрация. Сборник, Европейски ценности и гражданско общество, с.45-50. София.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19865
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/