Великов, Б. За лявата политика и новите реалности.


Стефанов, Бойко (2005) Великов, Б. За лявата политика и новите реалности. Сборник, Социалдемокрация и реална политика. Развитие на модерната социалдемокрация, част VII, с.36-43. София.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19863
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/