Великов, Б. Психичният конфликт в ранната юношеска възраст.


Стефанов, Бойко (1996) Великов, Б. Психичният конфликт в ранната юношеска възраст. Велико Търново. ИК "Витал".


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Психология
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  19862
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/