Великов, Б. Художественият конфликт - жизнени проекции и рефлексия.


Стефанов, Бойко (1992) Великов, Б. Художественият конфликт - жизнени проекции и рефлексия. Сборник, Проблеми на обучението по говорна култура, словесно-изпълнителско и театрално изкуство на студентите от педагогическите институти, с.41-43. Благоевград.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Теория на изкуствата
Социални, стопански и правни науки Психология

Humanities Theory of Arts
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  19861
 Бойко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/