LITERARY PAIRS IN COMPARATIVE READINGS ACROSS NATIONAL AND CULTURAL DIVIDES


Даскалова, Ярмила (2018) LITERARY PAIRS IN COMPARATIVE READINGS ACROSS NATIONAL AND CULTURAL DIVIDES Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, UK, 2018, pp.204. ISBN (10) : 1-5275-1380-7, Monograph, ISBN (13): 978-1-5275-1380-8.


 
  Книга
 
 Издадено
  19845
 Ярмила Даскалова

1. Владимир Шумелов, Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от свети Теодосий Търновски до наши дни. Изд. „НЧ Даскал Петър Иванов", стр. 204; ISBN 978-954-2927-42-6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/