Корелационни зависимости между признаците на физическо развити, специфична подготвеност и специфичната техника при подрастващи спортни катерачи.


Видиновски, Милен (2015) Корелационни зависимости между признаците на физическо развити, специфична подготвеност и специфичната техника при подрастващи спортни катерачи. Спорт и наука


 
  Доклад
 катерене, техника на катерене
 Издадено
  19840
 Милен Видиновски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/