Циклични елементи от втори ред на диференциални оператори


Пушкарова, Антония (1997) Циклични елементи от втори ред на диференциални оператори ЮНС на ВВОВУ


 В работата се разглеждат циклични елементи от втори ред.
  
 цикличен елемент, диференциален оператор
 
  1984
 Антония Пушкарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/