Алексиева, Милена. Оценяване индивидуалните баскетболни способности на ученици с интелектуални затруднения, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 226-232. София, ISSN: 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Оценяване индивидуалните баскетболни способности на ученици с интелектуални затруднения, 2015 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 226-232. София, ISSN: 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 226-232. София, ISSN: 1310-3393


 По изисквания на правилата на Спешъл Олимпикс за провеждане на състезания по обединен баскетбол е необходимо констатиране на индивидуалните умения по баскетбол на състезателите със специфични възможности чрез унифицирани тестове. Целта на настоящото изследване е да се установи специфичната баскетболна подготвеност на ученици с ментални увреждания. Контингент на изследване са 12 ученика с ментални увреждания на възраст 12-14 години от Помощно училище „Т. Търновски” - В. Търново. Учениците са подложени на тестуване по три показателя, носещи информация за способностите им за водене на топката при висока скорост, за дрибъл при висока скорост, преодолявайки препятствия и водене на топката в предварително указано пространство.
  Статия
 обединен баскетбол, СОП, ментални увреждания


Здравеопазване и спорт Обществено здраве

Health care and sport Public Health

 Издадено
  19837
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/