Георги Батаклиев, или за поетическата функция на езика


Христакиев, Красимир (2017) Георги Батаклиев, или за поетическата функция на езика Литературен вестник, 2017, год. 26, бр. 20, стр. 4, 7, ISSN 1310 – 9561, COBISS.BG-ID 1283601892


 Вземайки за материал превода на Овидиевите елегии на Г. Батаклиев, опитваме да проследим някои любопитни връзки, които поддържат там помежду си ритъм, звук и смисъл. Батаклиев често разрежда монотонната дисциплина на ритъма със силно сугестивни звукови фигури, остроумни акустически съответствия между определени отрязъци на елегическия дистих.
  Статия
 звукопис, римска елегия, Г. Батаклиев


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19834
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/