Problems of multimodal transport in the Republic of Bulgaria


Павлов, Пламен (2017) Problems of multimodal transport in the Republic of Bulgaria “DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES – CHALLENGES AND OPPORTUNITES, International scientific and practical conference, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo


 Разгледани са проблемите и предизвикателствата пред мултимодалния транспорт в Република България
  Статия
 Логистика, мултимодален транспорт
 Под печат
  19833
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/