Проблеми с класификацията на мултимодалните превози


Павлов, Пламен (2015) Проблеми с класификацията на мултимодалните превози Научна конференция „Месец на науката – Варна 2015” съвместно със Съюза на учените в гр. Варна


 Разгледани са проблемите с терминологията и класифицирането на мултимодалните превози в Р. България
  Статия
 Логистика, класифициране, мултимодални превози
 Издадено
  19832
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/