Иновационен мениджмънт


Павлов, Пламен (2015) Иновационен мениджмънт Университетско издателство на ВСУ „Черноризец Храбър


 Учебник по иновативен мениджмънт
  Учебник / Учебно помагало
 Иновации, управление
 Издадено
  19831
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/