«Проблеми при въвеждането на системи за контрол на качеството на услугите на базата на международния стандарт ISO 9001:2008 в общинските и областните администрации в Република България”


Павлов, Пламен (2012) «Проблеми при въвеждането на системи за контрол на качеството на услугите на базата на международния стандарт ISO 9001:2008 в общинските и областните администрации в Република България” Известия на съюза на учените в България –Варна, кн 1/2012


 Анализирани са проблемите при въвеждането на системи за контрол на качеството на услугите на базата на международния стандарт ISO 9001:2008 в общинските и областните администрации в Република България
  Статия
 Управление на качеството, международен стандарт ISO 9001:2008, общинските и областните администрации
 Издадено
  19830
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/