Върху конформната геометрия на мрежите в тримерно вайлово пространство


Пушкарова, Антония (1997) Върху конформната геометрия на мрежите в тримерно вайлово пространство ЮНС на ВВОВУ


 В разработката са дефинирани
  
 конформна трансформация в тримерно пространство на Вайл
 
  1983
 Антония Пушкарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/