Малките държави на любовта на Томаш Вашилевски


Христакиев, Красимир (2017) Малките държави на любовта на Томаш Вашилевски Литературен вестник, 2017, год. 26, бр. 26, стр. 6 - 7, ISSN 1310 – 9561, COBISS.BG-ID 1283847396


 отзив за филма на Томаш Вашилевски "Съединени щати на любовта"
  Отзив
 комунизъм, интимност, Полша


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19829
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/