"Първите театрални представления в Търново"Петнадесета национална научна конференция Библиотеки ,четене ,комуникация,с.352-371, ISSN1313-8138,COBISS.BG-ID 1237524452


Василев, Георги (2016) "Първите театрални представления в Търново"Петнадесета национална научна конференция Библиотеки ,четене ,комуникация,с.352-371, ISSN1313-8138,COBISS.BG-ID 1237524452 Петнадесета национална научна конференция Библиотеки ,четене ,комуникация,с.352-371, ISSN1313-8138,COBISS.BG-ID 1237524452


 Първите театрални представления в Търново
  Статия
 театрални представления , Търново,1870г.
 Издадено
  19827
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/