„Комплексен модел на обучение и проектиране в сферата на уеб дизайна“


Друмева, Красимира (2015) „Комплексен модел на обучение и проектиране в сферата на уеб дизайна“ Публикация в „Годишник – Пловдив, 2015”, Академия за танцово, музикално и изобразително изкуство, Пловдив, с. 204-214, ISSN 1313-6526, COBISS.BG-ID 1280046308


 Дигитализацията на основните изразни средства на графичният дизайн, промени изцяло разбирането за понятието дизайн. То вече не е само приложно изкуство, в услуга на индустриалното производство. В епохата на развитие на новите медии, графичния дизайн се определя, като средство за визуална комуникация. Все още в средните и висшите учебни заведения обучението по уеб дизайн не е застъпено пълноценно. В настоящият момент учебните програми не прилагат комплексен модел за проектиране, приложим в обучението по уеб дизайн. Необходимо е да се изведат основните принципи, засягащи както образователния процес и интелектуално–творческата дейност на бъдещия графичен дизайнер и интегрирането му в практиката.
  Статия
 Graphic design, Web design, Internet, Visual communication, Corporate Identity, education


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  19823
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/