„Синтетичен модел за оценяване качествата на уеб страниците рекламиращи индустриално произведени изделия“


Друмева, Красимира (2014) „Синтетичен модел за оценяване качествата на уеб страниците рекламиращи индустриално произведени изделия“ Сборник от международна научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по дизайн”, НХА, катедра „Индустриален дизайн“, София,12-13 декември 2014, с. 68-76. ISSN 978-954-2988-19-9


 Най-бързо развиващата се сфера на дизайна е уеб проектирането. Всеки ден стотици нови потребители се включват към Интернет. Много нови индустриални фирми създават и разпространяват своите сайтове. Публикувано проучване на Международния телекомуникационен съюз (ITU) към ООН сочи, че активните потребители сърфиращи в световната мрежа са над 3 млрд. души., а средната продължителност за разглеждане на една уеб страница е само 56 секунди. За такова кратко време дизайнерът е натоварен със задачата да привлече и задържи вниманието на посетителя. Той трябва да мобилизира целият арсенал от изразни средства, за да успее да постигне добър рейтинг. Това няма как да се реализира, ако не съществува приемственост между основните компоненти на рекламната графика и адаптирането им към Глобалната мрежа. Това налага и динамична прогресия в овладяването на технологията от дизайнерите. Този процес породи антагонизъм между гилдията на програмистите и дизайнерите. Наложено е статуквото на уеб дизайна, като сфера само на информационните технологии, в резултат на което се подценява ролята на дизайнера.
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  19822
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/