Методи мотивиращи креативното мислене


Друмева, Красимира (2014) Методи мотивиращи креативното мислене Сборник от национален научно-практически семинар “ФОТОКОЛОР - V”, 04 декември 2015, София, с. 33-40. ISSN 1313 – 9509


 Прогресът на технологиите и свръх производителността даде силен тласък в развитието на графичния дизайн. Всеки рекламен продукт трябва да отговаря на редица естетически и технически параметри, които непрекъснато се променят, с цел подобряване на комуникативността. В резултат от тези процеси графичната визия непрестанно еволюира. От творчески процес постепенно се трансформира, в мултидисциплинарен модел, който трябва да решава комплексни проблеми. Основен фактор определящ качеството на дизайна способността му да формира и реализира ефективна стратегия във всеки нов проект. Тя се определя от предшестващите концепции, обединяващи се в една корпоративна идентичност. Основната концепция трябва да прелива във всички рекламни форми - външна, печатна, телевизионна и уеб реклама. Наблюдава се глобална тенденция, която се характеризира с липса на креативност в дизайна. Това довежда рекламната индустрия до ниво на декориране на конкретният обект на реклама, без приносен характер. За това е от особена важност креативното мислене да прелее и във всички форми на визуална комуникация. Наблюдават се тенденции, които омаловажават тези качества, като превръщат рекламите в безидейни, повтарящи се стереотипи на графично представяне. Липсата на творчески елемент, който да забавлява и изненадва се отразява негативно върху потребителите, които все по-често отхвърлят всичко наподобяващо реклама.
  Статия
 графичен дизайн, креативно мислене, реклама, рекламна комуникация


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  19821
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/