Изкуството срещу езика на омразата,Обучителен модул „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции”


Марчева, Пенка (2017) Изкуството срещу езика на омразата,Обучителен модул „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции” Издателство "Екип Плюс" с.47 - 60


 Публикацията е представена като обучителен модул по проект " Превенция на езика но омразата в образователните институции" , реализиран от екип преподаватели и студенти от Педагогически колеж - Плевен и филиал Враца на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
  Учебник / Учебно помагало
 изкуство, превенция, език на омразата, агресия
 Издадено
  19819
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/