Книга - албум „Дизайн с усмивка“


Друмева, Красимира (2016) Книга - албум „Дизайн с усмивка“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2016, с. 218. ISBN 978-619-168-172-3, COBISS.BG-ID 1284560868


 Динамиката и глобализацията на съвременното общество налагат все по-високи изисквания към завършващите висше образование кадри. Те трябва да са способни на креативни и иновативни решения, паралелно с това и добре технически и теоретично подготвени. Тази тенденция е особено силна в средите на творческите професии, които изискват голяма гъвкавост и мотивация за работа. Практиката показва, че голяма част от завършилите студенти изпитват големи трудности в периода на адаптация към реална работна среда, решаване на конкретни творчески задания и работа в екип. Тези проблеми могат да се преодолеят с помощта на внедряване на методи развиващи творческото мислене още в етап на обучение във ВУЗ. Приложението им ще е от полза за решаване на творчески, екипни и технологични проблеми възникващи в процеса на работа.
  Книга
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  19818
 Красимира Друмева

1. Wieczorek T. The exhibition Design with a smile. The 16th International Creative Anxiety Workshops – the Biennale Vincent’s Pocket, Poznan, May 8-11, 2017, Printed by Studio Poligrafia Wysogotowo, 2017, pp. 119. ISBN 978-83-946660-3-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/