Музика за 2. клас:книга за учителя


Марчева, Пенка (2017) Музика за 2. клас:книга за учителя Издателство Булвест 2000,ISBN 978-954-18-1034-7, COBISS.BG-ID 1285188068


 Съдържа анализ на учебната програма по музика, годишно разпределение, методически насоки, музикална литература.
  Учебник / Учебно помагало
 урок, музикално обучение, начално училище, учебна програма
 Издадено
  19817
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/