Български език за 8. клас


Димитрова, Димка (2017) Български език за 8. клас София: ИК "Анубис", 2017, 127 с. ISBN 978-619-215-119-5. COBISS-ID 1282644452


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  19811
 Димка Димитрова

1. Петрова, М. Интерактивни подходи за развитие на комуникативните умения в е-пространството // Български език и литература 2018/2, 220 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/