A Method for Construction of Orthogonal Arrays


Христова, Мая (2017) A Method for Construction of Orthogonal Arrays Eighth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, July 10-14, 2017, Sofia, Bulgaria


 
  Доклад
 
 
  19801
 Мая Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/