Музика за втори клас


Марчева, Пенка (2017) Музика за втори клас Булвест 2000, ISBN 978- 954- 18- 1131-3,COBISS.BG-ID 1284812516


 Учебник по музика, създаден на основата на държавните образователни изисквания и учебната програма по предмета.Съдържанието е представено в 32 теми, разпределени в уроци за нови знания, за затвърдяване или за обобщение. Предложени са и три теста за проверка на входното, междинното и изходното равнище на знанията и уменията на учениците. Учебното съдържание е разработено на основата на изключително разнообразен художествен и музикален материал. Поднесено е чрез система от ефективни междупредметни връзки. Учебникът: има ясна и последователно проведена структура на всички урочни единици; съдържа текстовете на всички песни за разучаване и интересни функционални илюстрации към тях; предлага множество задачи за самостоятелна и групова работа; включва богат музикален материал, онагледяващ 32 песни за разучаване и над 50 музикални произведения за слушане; отличава се с богат, специално за него създаден илюстративен материал, който подпомага възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите; предоставя възможност за самооценка на второкласниците след всеки урок.
  Учебник / Учебно помагало
 учебник, музика, учебно съдържание, учебна програма
 Издадено
  19793
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/