Съотношение между способите за защита на вещните права. – Търговско право, 2017, № 2, 17-31. ISBN 0861-6892


Сарафов, Павел (2017) Съотношение между способите за защита на вещните права. – Търговско право, 2017, № 2, 17-31. ISBN 0861-6892


 
  Статия
 иск, принудителна административна мярка, собственост, вещни права


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  19792
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/